Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raporty bieżące

Zakres dat: Szukaj
Data/godzina Numer Tytuł
20/06/2024
13:24
27/2024 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 27/2024)
10/06/2024
17:08
26/2024 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy COMP S.A. o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o. (Raport 26/2024)
05/06/2024
17:09
25/2024 Strategia Comp 2025 Next Generation – podniesienie celu strategii COMP 2025 Next Generation w zakresie transferu do akcjonariuszy w 2024 roku (Raport 25/2024)
24/05/2024
17:47
24/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. (Raport 24/2024)
24/05/2024
17:34
23/2024 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy COMP S.A. o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o. (Raport 23/2024)
24/05/2024
17:21
22/2024 Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o. (Raport 22/2024)
24/05/2024
17:02
21/2024 Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (Raport 21/2024)
24/05/2024
16:56
20/2024 Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku (Raport 20/2024)
20/05/2024
17:13
19/2024 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2024 (Raport 19/2024)
13/05/2024
16:30
18/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 18/2024)
18/04/2024
19:12
17/2024 Raport roczny skonsolidowany 2023 (Raport 17/2024)
18/04/2024
19:06
16/2024 Raport roczny R 2023 (Raport 16/2024)
18/04/2024
18:34
15/2024 Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. (Raport 15/2024)
18/03/2024
15:59
14/2024 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 14/2024)
18/03/2024 13/2024 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 13/2024)
18/03/2024
11:08
12/2024 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 12/2024)
15/03/2024
15:13
11/2024 Nabycie akcji własnych (Raport 11/2024)
29/02/2024
17:11
10/2024 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA (Raport 10/2024)
28/02/2024
15:25
9/2024 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 9/2024)
06/02/2024
17:18
8/2024 Informacja o wartości planowanego transferu do akcjonariuszy w 2024 r. (Raport 8/2024)
31/01/2024
12:02
7/2024 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2024 r. (Raport 7/2024)
17/01/2024
14:42
6/2024 Rejestracja akcji serii N wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. oraz rejestracja akcji serii M wyemitowanych w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M wraz z podsumowaniem emisji tych akcji oraz informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (Raport 6/2024)
15/01/2024
19:47
5/2024 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej (akcje serii N) oraz akcji serii M, a także wykluczenie akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z obrotu (Raport 5/2024)
12/01/2024
14:23
4/2024 Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii M w KDPW (Raport 4/2024)
09/01/2024
08:23
3/2024 Zmniejszenie poziomu zadłużenia finansowego netto w strategii COMP 2025 Next Generation (Raport 3/2024)
05/01/2024
12:33
2/2024 Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii N w KDPW, zamiana akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. na akcje COMP S.A. i wycofanie akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z depozytu papierów wartościowych (Raport 2/2024)
03/01/2024
10:34
1/2024_1 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta (Raport 1/2024_1)
03/01/2024
09:44
1/2024 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 1/2024)
29/12/2023
10:14
46/2023 Rejestracja połączenia COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu COMP S.A. w związku z połączeniem (Raport 46/2023)
22/12/2023
09:55
45/2023 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 45/2023)
20/12/2023
15:42
44/2023 Nabycie akcji własnych (Raport 44/2023)
15/12/2023
17:13
43/2023 Aktualizacja parametrów strategii COMP 2025 Next Generation (Raport 43/2023)
11/12/2023
11:40
Raport 42/2023_1 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 8 grudnia 2023 roku – korekta raportu 42/2023 (Raport 42/2023_1)
08/12/2023
13:21
42/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 8 grudnia 2023 roku (Raport 42/2023)
08/12/2023
13:17
41/2023 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 8 grudnia 2023 roku (Raport 41/2023)
07/12/2023
17:09
40/2023 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA (Raport 40/2023)
23/11/2023
17:10
39/2023 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023 (Raport 39/2023)
09/11/2023
17:10
38/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.
03/11/2023
17:10
37/2023 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (Raport 37/2023)
03/11/2023
17:07
36/2023 Wydanie przez biegłego opinii dotyczącej planu połączenia Spółki z Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu (Raport 36/2023)
25/10/2023
17:10
35/2023 Podniesienie celów finansowych na 2023 rok zawartych w strategii COMP 2025 Next Generation (Raport 35/2023)
29/09/2023
07:50
34/2023 Aktualizacja strategii COMP 2025 Next Generation i informacja dotycząca polityki dywidendowej (Raport 34/2023)
29/09/2023
07:45
33/2023 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (Raport 33/2023)
29/09/2023
07:35
32/2023 Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem (Raport 32/2023)
29/09/2023
07:07
31/2023 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przyjęcia przez Zarząd projektu planu połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (Raport 31/2023)
20/09/2023
16:16
30/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 30/2023)
20/09/2023
14:54
29/2023 Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport 29/2023)
31/08/2023
17:10
28/2023 Skonsolidowany raport półroczy PSr 2023 (Raport 28/2023)
24/08/2023
16:05
27/2023 Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki (Raport 27/2023)
17/08/2023
16:22
26/2023 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 26/2023)
25/07/2023
12:44
25/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 25/2023)
30/06/2023
15:39
24/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku (Raport 24/2023)
30/06/2023
15:33
23/2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2023 roku (Raport 23/2023)
30/06/2023
13:41
22/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport 22/2023)
30/06/2023
13:33
21/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 21/2023)
26/06/2023
21:44
20/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów (Raport 20/2023)
24/06/2023
12:19
Raport 19/2023 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 19/2023)
23/06/2023
16:51
Raport 18/2023 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 18/2023)
23/06/2023
14:54
Raport 17/2023 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 17/2023)
22/06/2023
10:48
Raport 16/2023 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 16/2023)
21/06/2023
16:03
15/2023 Nabycie akcji własnych (Raport 15/2023)
07/06/2023
16:23
14/2023 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. (Raport 14/2023)
07/06/2023
15:56
13/2023 Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. (Raport 13/2023)
01/06/2023
18:36
12/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A. (Raport 12/2023)
01/06/2023
10:50
11/2023 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA (Raport 11/2023)
31/05/2023
20:38
10/2023 Skup akcji własnych (Raport 10/2023)
31/05/2023
20:33
9/2023 Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (Raport 9/2023)
31/05/2023
20:28
8/2023 Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku (Raport 8/2023)
25/05/2023
15:09
7/2023 Zawiadomienie o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmniejszeniu udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów (Raport 7/2023)
19/05/2023
17:15
6/2023 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023 (Raport 6/2023)
25/04/2023
15:07
5/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 5/2023)
06/04/2023
20:08
4/2023 Raport roczny skonsolidowany 2022 (Raport 4/2023)
06/04/2023
20:01
3/2023 Raport roczny R 2022 (Raport 3/2023)
03/02/2023
16:11
2/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 2/2023)
24/01/2023
16:49
1/2023 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2023 r. (Raport 1/2023)
21/12/2022
17:34
39/2022 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 39/2022)
21/12/2022
17:18
38/2022 Nabycie akcji własnych (Raport 38/2022)
30/11/2022
17:11
37/2022 Przeprowadzenie skupu akcji własnych w 2022 r. (Raport 37/2022)
29/11/2022
15:41
36/2022 Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną (Raport 36/2022)
23/11/2022
17:21
35/2022 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022 (Raport 35/2022)
15/09/2022
11:31
34/2022 Strategia COMP 2025 Next Generation – osiągnięcie celu M/platform na obecny rok i trwała rentowność projektu M/platform od 2023 roku (Raport nr 34/2022)
31/08/2022
18:51
33/2022 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022 (Raport nr 33/2022)
11/08/2022
20:41
32/2022 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport nr 32/2022)
11/08/2022
17:36
31/2022 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport nr 31/2022)
05/08/2022
18:22
30/2022 Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport nr 30/2022)
03/08/2022
14:41
23/2022_1 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2022 roku – korekta raportu (Raport nr 23/2022_1)
29/07/2022
17:08
29/2022 Strategia dla Grupy Kapitałowej Comp pn. „COMP 2025 Next Generation” na lata 2022-2025 (Raport nr 29/2022)
20/07/2022
10:19
28/2022_1 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce – korekta raportu (Raport nr 28/2022_1)
18/07/2022
12:16
28/2022 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 28/2022)
15/07/2022
14:32
27/2022 Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki (Raport 27/2022)
30/06/2022
15:23
26/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku (Raport 26/2022)
30/06/2022
15:17
25/2022 Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy (Raport 25/2022)
30/06/2022
15:10
24/2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 24/2022)
30/06/2022
14:53
23/2022 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2022 roku (Raport 23/2022)
28/06/2022
16:15
22/2022 Powołanie Członków Zarządu Spółki (Raport 22/2022)
28/06/2022
16:10
21/2022 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 21/2022)
23/06/2022
11:29
20/2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 20/2022)
21/06/2022
15:33
19/2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 19/2022)
15/06/2022
13:47
18/2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 18/2022)
10/06/2022
09:02
17/2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 17/2022)
09/06/2022
13:57
16/2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 16/2022)
03/06/2022
13:25
15/2022 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 15/2022)
01/06/2022
17:08
14/2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 14/2022)
30/05/2022
17:12
13/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 13/2022)
27/05/2022
16:28
12/2022 Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (Raport 12/2022)
27/05/2022
16:20
11/2022 Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku (Raport 11/2022)
23/05/2022
18:04
10/2022 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 10/2022)
20/05/2022
17:26
9/2022 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022 (Raport 9/2022)
12/05/2022
17:49
8/2022 Założenia do strategii „COMP NEXT GENERATION” na lata 2022 do 2025 (Raport 8/2022)
19/04/2022
17:23
7/2022 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 7/2022)
08/04/2022
15:03
6/2022 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 6/2022)
08/04/2022
02:35
5/2022 Raport roczny skonsolidowany 2021 (Raport 5/2022)
08/04/2022
02:20
4/2022 Raport roczny R 2021 (Raport 4/2022)
31/03/2022
18:10
3/2022 Szacunkowe wyniki za 2021 r. oraz podsumowanie realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki do 2022 r. (Raport 3/2022 )
08/03/2022
15:47
2/2022 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 2/2022)
27/01/2022
16:19
1/2022 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2022 r. (Raport 1/2022)
23/11/2021
18:04
35/2021 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021 (Raport 35/2021)
11/10/2021
17:10
34/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 34/2021)
01/10/2021
11:37
Raport 33/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 33/2021)
31/08/2021
17:55
Raport 32/2021 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021 (Raport 32/2021)
30/07/2021
17:07
31/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 31/2021)
29/07/2021
17:10
30/2021 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów (Raport 30/2021)
29/07/2021
17:07
29/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 29/2021)
02/07/2021
16:14
24/2021_2 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2021 roku (Raport 24/2021_2)
01/07/2021
17:35
28/2021 Podsumowanie rozciągniętej w czasie znaczącej umowy (Raport 28/2021)
30/06/2021
17:08
27/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku (Raport 27/2021)
30/06/2021
17:06
26/2021 Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy (Raport 26/2021)
30/06/2021
17:03
25/2021 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport 25/2021)
30/06/2021
17:00
24/2021_1 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2021 roku (Raport 24/2021_1)
30/06/2021
14:55
24/2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2021 roku (Raport 24/2021)
23/06/2021
17:06
23/2021 Aktualizacja polityki dywidendy Spółki (Raport 23/2021)
08/06/2021
15:17
22/2021 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. (Raport 22/2021)
08/06/2021
14:14
21/2021 Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. (Raport 21/2021)
07/06/2021
16:27
20/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport 20/2021)
31/05/2021
15:50
19/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 19/2021)
26/05/2021
15:35
18/2021 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku (Raport 18/2021)
25/05/2021
17:36
17/2021 Rekomendacja dotycząca podziału zysku (Raport 17/2021)
21/05/2021
18:59
16/2021 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021 (Raport 16/2021)
20/05/2021
09:06
15/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 5% (Raport 15/2021)
30/04/2021
18:42
14/2020 Raport roczny skonsolidowany 2020 (Raport 14/2020)
30/04/2021
18:40
13/2021 Raport roczny R 2020 (Raport 13/2021)
20/04/2021
15:44
12/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 5% (Raport 12/2021)
29/03/2021
17:12
11/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 11/2021)
26/03/2021
18:07
10/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 10/2021)
22/01/2021
10:23
9/2021 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2021 r. (Raport 9/2021)
21/01/2021
16:34
8/2021 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 8/2021)
19/01/2021
14:52
7/2021 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 7/2021)
19/01/2021
12:53
6/2021 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 6/2021)
14/01/2021
13:56
5/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 5/2021)
14/01/2021
13:54
4/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 4/2021)
14/01/2021
13:52
3/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 3/2021)
14/01/2021
13:45
2/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 2/2021)
14/01/2021
13:43
1/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 1/2021)
18/12/2020
15:48
39/2020 Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport 39/2020)
23/11/2020
17:08
38/2020 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020 (Raport 38/2020)
10/11/2020
13:59
37/2020 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 37/2020)
29/10/2020
17:07
34/2020_1 Korekta raportu nr 34/2020 (Raport 34/2020_1)
28/10/2020
13:59
36/2020 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 10% (Raport 36/2020)
22/10/2020
16:54
35/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 35/2020)
09/10/2020
18:03
34/2020 Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki (Raport 34/2020)
22/09/2020
13:16
33/2020 Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki (Raport 33/2020)
31/08/2020
18:50
32/2020 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020 (Raport 32/2020)
31/08/2020
15:54
31/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku (Raport 31/2020)
31/08/2020
15:20
30/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 31 sierpnia 2020 roku (Raport 30/2020)
31/08/2020
15:03
29/2020 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 29/2020)
28/08/2020
16:08
28/2020 Oświadczenie akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja w sprawie zgłoszenia kandydatów do rady nadzorczej (Raport 28/2020)
28/08/2020
15:28
27/2020 Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (Raport 27/2020)
27/08/2020
09:20
26/2020 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 26/2020)
25/08/2020
13:46
25/2020 Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (Raport 25/2020)
21/08/2020
14:56
24/2020 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 24/2020)
21/08/2020
10:16
23/2020 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 23/2020)
20/08/2020
19:57
22/2020 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej spółki oraz propozycja uzupełnień i zmian do projektów uchwał ZWZ nr 28 i 29/2020 (Raport 22/2020)
04/08/2020
18:12
21/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 21/2020)
04/08/2020
18:04
20/2020 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 20/2020)
31/07/2020
14:35
19/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 19/2020)
31/07/2020
14:28
18/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 18/2020)
30/06/2020
11:05
17/2020 Informacja o całkowitym wykupie obligacji serii I/2015 (Raport 17/2020)
26/06/2020
23:21
16/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 16/2020)
26/06/2020
23:15
15/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 15/2020)
15/06/2020
15:18
14/2020 Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia) (Raport 14/2020)
01/06/2020
19:25
13/2020 Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia)(Raport 13/2020)
22/05/2020
17:38
QSr 1/2020 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020 (Raport 12/2020)
28/04/2020
10:59
11/2020 Informacja o wcześniejszym całkowitym wykupie obligacji serii I/2017(Raport 11/2020)
17/04/2020
18:04
10/2020 Zawarcie umowy o refinansowanie wykupu obligacji (Raport 10/2020)
07/04/2020
17:31
9/2020/1 Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 – korekta (Raport 9/2020/1)
06/04/2020
16:58
9/2020 Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 (Raport 9/2020)
27/03/2020
19:11
8/2020 Raport roczny skonsolidowany 2019 (Raport 8/2020)
27/03/2020
19:07
7/2020 Raport roczny R 2019 (Raport 7/2020)
28/01/2020
12:45
6/2020 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2020 r. (Raport 6/2020)
17/01/2020
13:43
5/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 5/2020)
17/01/2020
12:16
4/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 4/2020)
17/01/2020
12:13
3/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 3/2020)
17/01/2020
12:11
2/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 2/2020)
17/01/2020
12:10
1/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 1/2020)
22/11/2019
17:14
32/2019 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019 (Raport 32/2019)
23/09/2019
15:54
31/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 15% (Raport 31/2019)
30/08/2019
17:08
30/2019 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019 (Raport 30/2019)
29/07/2019
11:11
29/2019 Częściowy wykup obligacji serii I/2017 (Raport 29/2019)
18/07/2019
17:22
28/2019 Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020 (Raport 28/2019)
28/06/2019
16:44
27/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku (Raport 27/2019)
28/06/2019
16:30
26/2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku (Raport 26/2019)
28/06/2019
10:33
25/2019 Częściowy wykup obligacji serii I/2015 (Raport 25/2019)
27/06/2019
18:01
24/2019 Wykonywanie umowy znaczącej (Raport 24/2019)
10/06/2019
17:08
23/2019 Wybór banku refinansującego (Raport 23/2019)
31/05/2019
17:07
22/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 22/2019)
24/05/2019
17:08
21/2019 Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok (Raport 21/2019)
22/05/2019
17:18
20/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r. (Raport 20/2019)
08/05/2019
17:17
16/2019_2 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2018 – uzupełnienie (Raport 16/2019_2)
08/05/2019
17:15
15/2019_2 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2018 – uzupełnienie (Raport 15/2019_2)
08/05/2019
17:09
19/2019 Uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego (Raport 19/2019)
26/04/2019
19:06
16/2019_1 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2018 – korekta (Raport 16/2019_1)
26/04/2019
18:58
15/2019_1 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2018 – korekta (Raport 15/2019_1)
17/04/2019
16:30
18/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 18/2019)
17/04/2019
16:21
17/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 17/2019)
12/04/2019
17:17
16/2019 Raport roczny skonsolidowany RS 2018 (Raport 16/2019)
12/04/2019
17:15
15/2019 Raport roczny R 2018 (Raport 15/2019)
15/03/2019
15:24
14/2019 Zgoda na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (Raport 14/2019)
12/03/2019
14:21
13/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 13/2019)
12/03/2019
14:11
12/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze Raport 12/2019
15/02/2019
12:39
11/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 11/2019)
05/02/2019
18:30
10/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 10/2019)
05/02/2019
18:24
9/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 9/2019)
05/02/2019
18:18
8/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 8/2019)
05/02/2019
18:09
7/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 7/2019)
05/02/2019
18:01
6/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 6/2019)
05/02/2019
17:51
5/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 5/2019)
01/02/2019
13:51
4/2019 Wniosek spółki zależnej o wyrażenie zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (Raport 4/2019)
28/01/2019
14:15
3/2019 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2019 r. (Raport 3/2019)
09/01/2019
17:38
2/2019 Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 2/2019)
04/01/2019
12:32
1/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 1/2019)
28/12/2018
11:35
54/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 54/2018)
24/12/2018
09:48
53/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 53/2018)
21/12/2018
14:13
52/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 52/2018)
20/12/2018
13:15
51/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 51/2018)
19/12/2018
13:23
50/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 50/2018)
18/12/2018
13:18
49/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 49/2018)
14/12/2018
17:40
48/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 10% (Raport 48/2018)
13/12/2018
18:11
47/2018 Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 47/2018)
13/12/2018
16:24
46/2018 Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 – ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia i zmiana warunków emisji w tym zakresie (Raport 46/2018)
10/12/2018
11:43
45/2018 Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 45/2018)
07/12/2018
14:37
44/2018_1 Korekta raportu numer 44/2018 – Uchwały podjęte przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 44/2018_1)
06/12/2018
16:29
44/2018 Uchwały podjęte przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 44/2018)
05/12/2018
17:34
43/2018 Podpisanie porozumienia w sprawie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 43/2018)
15/11/2018
17:38
42/2018 Zwołanie zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 42/2018)
15/11/2018
17:27
41/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2018 r. (Raport 41/2018)
14/11/2018
18:44
40/2018 Stanowisko Zarządu Comp S.A. w sprawie raportu bieżącego nr 44 /2018 opublikowanego przez spółkę HYPERION SA (Raport 40/2018)
07/11/2018
15:04
39/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 (Raport 39/2018)
02/10/2018
14:39
38/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 38/2018)
19/09/2018
14:54
37/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 37/2018)
13/09/2018
17:17
36/2018 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 36/2018)
31/08/2018
18:19
35/2018 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018 (Raport 35/2018)
30/07/2018
14:13
34/2018 Częściowy wykup obligacji serii I/2017 (Raport 34/2018)
13/07/2018
14:52
33/2018 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 33/2018)
06/07/2018
14:23
32/2018 Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 32/2018)
06/07/2018
12:19
31/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 31/2018)
06/07/2018
12:10
30/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 30/2018)
02/07/2018
17:58
29/2018 Otrzymanie pisma firmy audytorskiej zawierającego wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy (Raport 29/2018)
29/06/2018
18:22
28/2018 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 29 czerwca 2018 r. (Raport 28/2018)
29/06/2018
17:56
27/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 29.06.2018 r. (Raport 27/2018)
29/06/2018
17:38
26/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 26/2018)
29/06/2018
11:30
25/2018 Częściowy wykup obligacji serii I/2015 (Raport 25/2018)
25/06/2018
19:02
24/2018 Powołanie Członków Zarządu Spółki (Raport 24/2018)
25/06/2018
18:47
23/2018 Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych (Raport 23/2018)
25/06/2018
18:35
22/2018 Autokorekta projektów uchwał na WZ Comp S.A. (Raport 22/2018)
19/06/2018
23:47
21/2018 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 21/2018)
14/06/2018
15:49
20/2018 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 20/2018)
14/06/2018
15:32
19/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 19/2018)
30/05/2018
14:43
18/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp S.A. (Raport 18/2018)
22/05/2018
17:15
17/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2018 r. (Raport 17/2018)
30/04/2018
13:57
16/2018 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 16/2018)
23/04/2018
23:36
15/2018 Skonsolidowany raport roczny RS 2017 (Raport 15/2018)
23/04/2018
23:26
14/2018 Raport roczny R 2017 (Raport 14/2018)
20/03/2018
18:08
13/2018 Przyjęcie założeń budżetowych grupy kapitałowej Comp na rok 2018 oraz założeń strategii rozwoju grupy kapitałowej Comp na na lata 2018-2020 (Raport 13/2018)
14/03/2018
17:35
12/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2017 (Raport 12/2018)
12/03/2018
17:04
11/2018 Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o. (Raport 11/2018)
12/03/2018
14:47
10/2018 Powstanie hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 oraz serii I/2017 wyemitowanych przez Spółkę (Raport 10/2018)
13/02/2018
16:03
9/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w NWZA Spółki w dniu 13 lutego 2018 (Raport 9/2018)
13/02/2018
15:54
8/2018 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comp S.A. w dn. 13 lutego 2018 (Raport 8/2018)
02/02/2018
17:22
7/2018 Zmiana warunków emisji obligacji I/2017 oraz zawarcie umów hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015 (Raport 7/2018)
26/01/2018
09:56
6/2018 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o. (Raport 6/2018)
24/01/2018
14:49
5/2018 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2018 r. (Raport 5/2018)
12/01/2018
17:22
4/2018 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. (Raport 4/2018)
12/01/2018
17:10
3/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. (Raport 3/2018)
12/01/2018
16:44
2/2018 Zamiar połączenia Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. oraz uzgodnienie Planu połączenia Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. (Raport 2/2018)
12/01/2018
16:29
1/2018 Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 (Raport 1/2018)
21/12/2017
17:32
54/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 54/2017)
21/12/2017
17:30
53/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 53/2017)
21/12/2017
17:28
52/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 52/2017)
21/12/2017
17:24
51/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 51/2017)
21/12/2017
12:28
50/2017 Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 50/2017)
14/12/2017
17:00
49/2017 Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 49/2017)
07/12/2017
17:18
48/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 48/2017)
07/12/2017
17:13
47/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 47/2017)
07/12/2017
15:39
46/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 46/2017)
04/12/2017
16:37
45/2017 Wyznaczenie przez BanodSpot SA pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A. (Raport 45/2017)
04/12/2017
14:31
44/2017 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A. (Raport 44/2017)
28/11/2017
19:24
43/2017 Wprowadzenie obligacji serii I/2017 Comp S.A. do alternatywnego systemu obrotu (Raport 43/2017)
22/11/2017
17:13
42/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2017 r. (Raport 42/2017)
31/10/2017
16:23
41/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 41/2017)
22/09/2017
13:33
40/2017 Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 40/2017)
20/09/2017
17:06
39/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 39/2017)
20/09/2017
14:48
38/2017 Przyjęcie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. do depozytu obligacji serii I/2017 (Raport 38/2017)
12/09/2017
16:46
37/2017 Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 37/2017)
04/09/2017
16:40
36/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 36/2017)
31/08/2017
19:57
35/2017 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (Raport 35/2017)
10/08/2017
09:36
34/2017 Informacja o ustanowieniu zastawu na zabezpieczenie Obligacji serii I/2015 (Raport 34/2017)
08/08/2017
14:21
33/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 33/2017)
08/08/2017
10:19
32/2017 Informacja o ustanowieniu jednego z zastawów na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 (Raport 32/2017)
01/08/2017
18:29
31/2017 Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 (Raport 31/2017)
31/07/2017
15:42
30/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 30/2017)
28/07/2017
15:56
29/2017 Informacja o dojściu do skutku emisji obligacji serii I/2017 oraz o wykupie obligacji serii I/2014 (Raport 29/2017)
25/07/2017
18:01
28/2017 Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 28/2017)
14/07/2017
16:00
27/2017 Informacja o ustaleniu marży odsetkowej Obligacji serii I/2017 oraz przyjęciu ostatecznej treści warunków emisji (Raport 27/2017)
13/07/2017
13:34
26/2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (Raport 26/2017)
12/07/2017
15:21
25/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 25/2017)
11/07/2017
19:26
24/2017 Informacja o zawarciu umowy programowej, uchwale Ząrzadu w sprawie emisji obligacji oraz podjęciu decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń (Raport 24/2017)
10/07/2017
18:03
23/2017 Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu. (Raport 23/2017)
30/06/2017
18:03
22/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30.06.2017 r. (Raport 22/2017)
30/06/2017
17:58
21/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 21/2017)
30/06/2017
17:35
20/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2017 r. (Raport 20/2017)
28/06/2017
10:39
19/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 19/2017)
26/06/2017
16:19
18/2017 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 18/2017)
06/06/2017
16:14
17/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 17/2017)
02/06/2017
11:41
16/2017 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 16/2017)
01/06/2017
20:52
15/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. (Raport 15/2017)
01/06/2017
20:06
14/2017 Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienie nowego programu emisji obligacji (Raport 14/2017)
01/06/2017
19:44
13/2017 Powołanie Prezesa Zarządu Comp S.A. (Raport 13/2017)
01/06/2017
19:33
12/2017 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 12/2017)
01/06/2017
19:25
11/2017 Rezygnacja Prezesa Zarządu Comp S.A. (Raport 11/2017)
01/06/2017
19:20
10/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 10/2017)
30/05/2017
18:42
9/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 9/2017)
30/05/2017
18:36
8/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 8/2017)
22/05/2017
17:59
7/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2017 roku (Raport 7/2017)
07/04/2017
19:37
6/2017 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2016 (Raport 6/2017)
07/04/2017
19:26
5/2017 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2016 (Raport 5/2017)
28/03/2017
17:05
4/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 rok. (Raport 4/2017)
10/02/2017
17:55
3/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (Raport 3/2017)
10/02/2017
17:19
2/2017 Informacja o zawarciu porozumienia dot. nabywania akcji spółki (Raport 2/2017)
31/01/2017
16:01
1/2017 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2017 r. (Raport 1/2017)
17/11/2016
17:12
30/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2016 r. (Raport 30/2016)
09/11/2016
16:35
29/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (Raport 29/2016)
29/09/2016
22:11
28/2016 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 28/2016)
21/09/2016
16:42
27/2016 Dzień Ustalenia Praw dla wypłaty jednorazowej, dodatkowej premii dla Obligatariuszy obligacji serii I/2014 i I/2015 (Raport 27/2016)
20/09/2016
16:07
26/2016 Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 26/2016)
20/09/2016
16:00
25/2016 Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 25/2016)
15/09/2016
18:04
24/2016 Autokorekta projektu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014 (Raport 24/2016)
31/08/2016
22:20
23/2016 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2015 (Raport 23/2016)
31/08/2016
22:11
22/2016 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014 (Raport 22/2016)
31/08/2016
21:48
21/2016 Informacja o naruszeniu warunków emisji obligacji serii I/2014 i I/2015 (Raport 21/2016)
31/08/2016
21:34
20/2016 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016 (Raport 20/2016)
14/07/2016
14:59
19/2016 Przyjęcie polityki informacyjnej (Raport 19/2016)
30/06/2016
18:59
18/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. (Raport 18/2016)
30/06/2016
18:54
17/2016 Powołanie Członka Zarządu Spółki (Raport 17/2016)
30/06/2016
18:50
16/2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 16/2016)
30/06/2016
18:42
15/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMP S.A. w dn.30 czerwca 2016 r.(Raport 15/2016)
28/06/2016
09:57
14/2016 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej COMP S.A. (Raport 14/2016)
28/06/2016
09:54
13/2016 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej COMP S.A. (Raport 13/2016)
16/06/2016
11:18
12/2016 Rezygnacja Członka Zarządu COMP S.A. (Raport 12/2016)
03/06/2016
17:59
11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. (Raport 11/2016)
13/05/2016
17:26
10/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2016 r. (Raport 10/2016)
21/04/2016
18:15
9/2016 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2015 (Raport 9/2016)
21/04/2016
18:09
8/2016 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2015 (Raport 8/2016)
18/04/2016
15:36
7/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015 (Raport 7/2016)
01/04/2016
10:17
6_1/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce – korekta (Raport 6_1/2016)
31/03/2016
14:06
6/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport: 6/2016)
15/03/2016
17:27
5/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 5/2016)
29/02/2016
18:00
4/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2015 r. (Raport: 4/2016)
23/02/2016
14:15
3_1/2016 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych – korekta (Raport: 3_1/2016)
18/02/2016
16:08
3/2016 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 3/2016)
29/01/2016
16:36
2/2016 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 2/2016)
28/01/2016
11:58
1/2016 Terminy publikacji przez COMP S.A. raportów okresowych w 2016 r. (Raport: 1/2016)
23/12/2015
13:33
31/2015 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 31/2015)
23/11/2015
15:16
30/2015 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 30/2015)
13/11/2015
17:44
29/2015 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r. (Raport: 29/2015)
28/10/2015
10:38
28/2015 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 28/2015)
14/10/2015
15:42
27/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii I/2015 Comp S.A. (Raport: 27/2015)