Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 2/2019) 9 / 1 / 2019

Temat: Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2017 i I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów
bieżących nr 43/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz numer 46/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku informuje, że
w dniu 9 stycznia 2019 roku obyło się zgromadzenie obligatariuszy (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”)
obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: „Obligacje”).
Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy)
Obligacji, uprawniających do 27.000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) głosów, stanowiących 75% ogólnej liczby
Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy „za” uchwałą nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji.
Zmiana polega w szczególności na ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia Obligacji w postaci weksli, o
czym mowa poniżej oraz wprowadzeniu mechanizmu egzekwowania w związku z nowym zabezpieczeniem. Na
powyższą zmianę Emitent wyraził zgodę w dniu 9 stycznia 2019 roku.
W wykonaniu uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent w dniu 9 stycznia 2019 roku ustanowił dodatkowe
zabezpieczenie Obligacji w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się
egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i
niewykupionych Obligacji. Mając na względzie klauzulę pari passu, Emitent ustanowił zabezpieczenie na
analogicznych zasadach dla wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku obligacji serii I/2015.
W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), w
załączeniu, przekazujemy protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 9 stycznia 2019 roku, oświadczenie
Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji z dnia 9 stycznia 2019 roku, a także
aktualny tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close