Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport 25/2021) 30 / 6 / 2021

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na dotychczasową, wspólną kadencję Pana Karola Macieja Szymańskiego.
Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysie powołanego członka Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Pan Karol Maciej Szymański złożył również oświadczenie o tym, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, a także że według jego wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.