Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przyjęcie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. do depozytu obligacji serii I/2017 (Raport 38/2017) 20 / 9 / 2017

Temat: Przyjęcie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. do depozytu obligacji serii I/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 września 2017 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 619/17 z dnia 19 września 2017 r., na mocy której Zarząd Krajowego Depozytu przyjął z dniem 21 września 2017 roku do depozytu 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji serii I/2017 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda spółki Comp S.A., wyemitowanych na podstawie uchwał Zarządu Comp S.A. nr 1 z dn. 11 lipca 2017 roku w sprawie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu oraz przyjęcia projektu warunków emisji oraz nr 1 z dn. 14 lipca 2017 roku w sprawie marży odsetkowej oraz przyjęcia ostatecznej treści warunków emisji Obligacji serii I/2017 i oznaczyć je kodem PLCMP 0000066.