Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie nowego członka Zarządu Spółki (Raport: 24/2011) 30 / 6 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu wczorajszym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o ustaleniu liczby członków Zarządu na 5 osób i powołaniu do składu Zarządu Spółki na bieżącą wspólną kadencję pana Bogusława Łatki. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku.

Pan Bogusław Łatka ma 51 lat. Od 1994 roku pełni funkcję Członka Zarządu Novitus S.A. (wcześniej Optimus IC S.A.), najpierw jako Wiceprezes Zarządu a od 1999 roku jako Prezes Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1983 ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria materiałowa. W latach 1983-1985 pracował jako referent ds. szkoleń w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, następnie, od 1985 do 1993 roku, był specjalistą technologiem w firmie Nowomag w Nowym Sączu. Od 1993 roku Pan Bogusław Łatka pracuje w branży IT, najpierw jako specjalista ds. sprzedaży w Optimus S.A., a od 1994 roku jest Członkiem Zarządu Novitus S.A. (wcześniej Optimus IC S.A.). W latach 1996-2000 był również Członkiem Rady Nadzorczej Optimus S.A. Od maja do grudnia 2007 roku Pan Bogusław Łatka był Członkiem Rady Nadzorczej firmy Computer Service Support S.A.. Od października

2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Insoft Sp. z o.o. w Krakowie, a od grudnia 2010 roku pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elzab S.A. Pan Bogusław Łatka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Novitus S.A. i nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji w organach ww. spółek Grupy Kapitałowej Novitus S.A.. oraz Grupy Kapitałowej Comp S.A. w tym w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elzab S.A.