Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwała Zarządu KDPW SA w sprawie przyjęcia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji serii I (Raport: 60/2005) 5 / 8 / 2005

Temat: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie przyjęcia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji serii I

Podstawa prawna: §38 pkt. 1 RO – rejestracja papierów w Krajowym Depozycie

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwały numer 443/05 w dniu wczorajszym.

 

Zgodnie z treścią tej uchwały, Zarząd KDPW SA postanowił z dniem 10 sierpnia 2005 roku przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I COMP SA o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda i oznaczyć je kodem PLCMP0000017.

 

Wraz z przyjęciem akcji serii I COMP SA do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zamyka się konta ewidencyjne prowadzone dla praw do akcji (PDA) zwykłych na okaziciela serii I COMP SA oznaczonych kodem PLCMP0000033.

 

Z dniem 10 sierpnia 2005 roku kodem PLCMP0000017 oznaczonych jest 2.760.285 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji COMP SA.

 

W związku z podjęciem przez KDPW SA powyższej uchwały wchodzi w życie uchwała GPW w Warszawie SA numer 273/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii I COMP SA. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w trybie zwykłym na rynku podstawowym z dniem 10 sierpnia 2005 roku.