Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykup obligacji (Raport: 39/2013) 18 / 12 / 2013

Temat: Wykup obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 30 obligacji imiennych niezabezpieczonych o
wartości nominalnej 100.000 złotych każda, od podmiotu zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej
wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 100.253,42 złotych. Obligacje zostały wykupione w związku ze
skorzystaniem przez Spółkę z prawa ich wcześniejszego wykupu.
Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach, wykupione
obligacje podlegają umorzeniu z chwila ich wykupu.