Ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2015 (Raport: 14/2015) 29 / 6 / 2015

Temat: Ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2015 z dnia 28
maja 2015 r. informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. podjął uchwałę nr 2/2015 w sprawie ustalenia wartości
marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2015. W ramach drugiej emisji w ramach
Programu Emisji, emitowanych jest do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela
serii I/2015, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej
wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych, po cenie
emisyjnej równej wartości nominalnej, oprocentowanych według stopy procentowej równej w skali roku stopie
bazowej WIBOR 6 M powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 230 (dwustu trzydziestu) punktów
bazowych w skali roku, o terminie wykupu 29.06.2018 r., 28.06.2019 r. oraz 30.06.2020 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close