Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przekroczenie progu 5% akcji przez Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Pioneer Pekao (Raport: 15/2010) 16 / 4 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość o wzroście zaangażowania Pioneer Pekao Investment Management S.A. do poziomu 9,98% liczby głosów na WZA Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego utworzonego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z nadesłaną do Spółki informacją powyższa zmiana nastąpiła wyłącznie w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w subfundusze funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty w następujący sposób:

1) Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Pieniężny subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

2) Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

3) Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji Plus subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

4) Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Stabilnego Wzrostu subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

5) Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

6) Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Aktywnej Alokacji subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

7) Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

8) Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

Powyższe przekształcenie miało miejsce 9 kwietnia 2010 roku i z tym dniem Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty wstąpił w prawa i obowiązki przekształconych funduszy.

Po zmianie w portfelu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty znajdowało się łącznie 474 017 akcji Spółki, co stanowiło 9,98% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 474 017 głosów, co stanowiło 9,98% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Przed zmianą w portfelu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie posiadał akcji Spółki.