Przekroczenie progu 5% akcji przez Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Pioneer Pekao (Raport: 15/2010) 16 / 4 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość o wzroście zaangażowania Pioneer Pekao Investment Management S.A. do poziomu 9,98% liczby głosów na WZA Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego utworzonego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z nadesłaną do Spółki informacją powyższa zmiana nastąpiła wyłącznie w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w subfundusze funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty w następujący sposób:

1) Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Pieniężny subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

2) Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

3) Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji Plus subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

4) Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Stabilnego Wzrostu subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

5) Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

6) Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Aktywnej Alokacji subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

7) Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

8) Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

Powyższe przekształcenie miało miejsce 9 kwietnia 2010 roku i z tym dniem Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty wstąpił w prawa i obowiązki przekształconych funduszy.

Po zmianie w portfelu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty znajdowało się łącznie 474 017 akcji Spółki, co stanowiło 9,98% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 474 017 głosów, co stanowiło 9,98% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Przed zmianą w portfelu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie posiadał akcji Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close