Kalendarz inwestora

calend calend
30 / 04 / 2021

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2020 rok

21 / 05 / 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021

31 / 08 / 2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021

23 / 11 / 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021