Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport 39/2020) 18 / 12 / 2020

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. _dalej „Spółka”_ informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. powziął informację o rejestracji w dniu 17 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dn. 31 sierpnia 2020 r.

Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki, polegającą na dodaniu § 8_1_ w brzmieniu:
„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 443.862,50 PLN _słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 50/100_ i dzieli się na nie więcej niż 177.545 _słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2.50 zł _słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy_ każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close