Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie osoby zarządzającej (Raport: 41/2013) 18 / 12 / 2013

Temat: Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 r. Rada
Nadzorcza Spółki powołała począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. Pana Krzysztofa Urbanowicza na funkcję członka
zarządu Spółki.
Krzysztof Urbanowicz ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na
Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzania i Marketingu. Ukończył również studia Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej (wspólny program z London Business School, HEC, Norges Handelhoyskole,
specjalizacja zarządzanie biznesem (MBA) oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień –
MBA). Ponadto był absolwentem studiów AMP na University of Navara IESE Business School.
Krzysztof Urbanowicz ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym w zaawansowane programy
managerskie na uniwersytetach Insead i St. Gallen.
W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży i marketingu na kraj (rynek butli) w Shell Gas Polska.
Następnie w latach 1997 – 1999 pełnił funkcję Senior Management Consultant w SHELL International Petroleum
Company, UK. W swojej karierze pełnił także funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego VOLVO Auto
Polska Sp. z o.o. (1999-2001). W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód w
PZU S.A. Następnie w okresie 2003 – 2007 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o., a
począwszy od 2005 r. (do 2007 r.) także Dyrektora Zarządzającego w Ursa Nordic AB, Sztokholm, zaś od 2006 r.
także Dyrektora Zarządzającego Ursa CEE, Środkowo – Wschodnia Europa (nadzorującego 7 spółek w 11
krajach). W roku 2009 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektor Zarządzający UNIPETROL S.A. Od
września do grudnia 2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab
S.A., zaś od początku 2011 r. (aż do dnia obecnego) pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Ponadto w okresie
od kwietnia do października 2011 r. pełnił funkcję członka zarządu Novitus S.A. Pełni także funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Micra Metripond KFT na Węgrzech oraz ELZAB SOFT Sp. z o.o., które są
spółkami zależnymi Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Urbanowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Spółki, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z
siedzibą w Zabrzu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Micra Metripond KFT na Węgrzech oraz ELZAB SOFT Sp. z
o.o., które są podmiotami zależnymi wobec Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez Krzysztofa Urbanowicza interesami
konkurencyjnymi oraz zasiadanie przez niego w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek
kapitałowych) wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Pan Krzysztof Urbanowicz nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.