Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 22/2011) 30 / 6 / 2011

Zarzad Comp S.A. informuje, że otrzymał informację o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu wczorajszym podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku Spółki i Grupy Comp. Rada Nadzorcza postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała do wykonania tych czynności firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej Izbiey Biegłych Rewidentów.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranej firmy w podobnym zakresie, w związku z przeprowadzeniem przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2010. Deloitte Audyt Sp. z o.o. prowadzi również prace poświadczające skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. uzupełnione o skonsolidowane dane finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. związane z pzygotowywaniem przez Spółkę Memorandum Informacyjnego w związku z przejęciem Novitus S.A. oraz emisją akcji serii L skierowaną do akcjonariuszy Novitus S.A. Umowa o świadczenie usług przez biegłego rewidenta zostanie zawarta na okres 1 roku.