Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 22/2011) 30 / 6 / 2011

Zarzad Comp S.A. informuje, że otrzymał informację o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu wczorajszym podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku Spółki i Grupy Comp. Rada Nadzorcza postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała do wykonania tych czynności firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej Izbiey Biegłych Rewidentów.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranej firmy w podobnym zakresie, w związku z przeprowadzeniem przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2010. Deloitte Audyt Sp. z o.o. prowadzi również prace poświadczające skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. uzupełnione o skonsolidowane dane finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. związane z pzygotowywaniem przez Spółkę Memorandum Informacyjnego w związku z przejęciem Novitus S.A. oraz emisją akcji serii L skierowaną do akcjonariuszy Novitus S.A. Umowa o świadczenie usług przez biegłego rewidenta zostanie zawarta na okres 1 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close