Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmiana terminów subskrypcji akcji serii H (Raport: 06/2004) 20 / 12 / 2004

Temat: Zmiana terminów subskrypcji akcji serii H

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podstawa Prawna: art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Zarząd Comp S.A. informuję, iż podjął decyzję o zmianie terminów subskrybcji oraz przyjmowania zapisów na akcje zwykłych na okaziciela serii H

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w pkt. 3.11.3. rozdziału III prospektu:

TERMINY SUBSKTRYCJI

28 grudnia 2004 r. Określenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii H
28 grudnia 2004 r. Wysłanie zaproszenia/zaproszeń do złożenia zapisu na Akcji Serii H
29 grudnia 2004 r. Otwarcie subskrybcji Akcji Serii H
29-30 grudnia 2004 r. Przyjmowanie zapisów na Racje Serii H
31 grudnia 2004 r. Zamknięcie subskrybcji Akcji Serii H