Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki (Raport: 08/2011) 18 / 3 / 2011

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 indeks1 i 402 indeks2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2011 roku na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;

5. podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki;

6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszegoraportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia.

Rapoty finansowe Comp S.A. zostały opublikowane następującymi raportami bieżącymi:

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 – raportem biezącym 16/2010 w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 – raportem biezącym 20/2009 w dniu 29 kwietnia 2009 roku.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 – raportem biezącym 14/2008 w dniu 19 maja 2008 roku.

Raporty finansowe Novitus S.A są dostępne na stronie internetowej Novitus S.A.: http://www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/

Załączniki:

COMP_ogloszenie NWZ.pdf

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: