Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2014r – korekta (Raport: 28_1/2014) 1 / 7 / 2014

Temat: Korekta – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2014r
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Comp S.A. informuje, że w raporcie nr 28/2014 z dnia 30-06-2014 błędnie zostały podane % (procentowe)
udziały w liczbie głosów akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2014
roku.
Prawidłowa treść raportu znajduje się poniżej:
„Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się WZA Spółki, na którym poniżej
wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej niż 5% głosów:
Jacek Papaj – 817 811 głosów, co stanowiło 24,70% głosów na WZA oraz stanowi 13,82% ogólnej liczby głosów;
Generali OFE – 300 000 głosów, co stanowiło 9,06% głosów na WZA oraz stanowi 5,07% ogólnej liczby głosów;
Amplico OFE – 954 635 głosów, co stanowiło 28,83% głosów na WZA oraz stanowi 16,13% ogólnej liczby głosów;
ING OFE – 500 000 głosów, co stanowiło 15,10% głosów na WZA oraz stanowi 8,45% ogólnej liczby głosów;
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZWBK – 447 000 głosy, co stanowiło 13,50% głosów na WZA oraz
stanowi 7,55% ogólnej liczby głosów;
GOVERNMENT OF NORWAY – 176.500 głosów, co stanowiło 5,33% głosów na WZA oraz stanowi 2,98% ogólnej
liczby głosów.”