Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2020 r. (Raport 6/2020) 28 / 1 / 2020

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2019 rok – 27 marca 2020 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:
1 kwartał 2020 – 22 maja 2020 roku,
półrocze 2020 – 31 sierpnia 2020 roku,
3 kwartał 2020 – 23 listopada 2020 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2019 roku i 2 kwartał 2020 roku.