Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 19/2022) 21 / 6 / 2022

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:
„Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza COMP S.A. (Spółka) informuję, iż na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Julian Kutrzeba spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Juliana Kutrzeby na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe kandydata. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. +48 518 021 718.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa:

https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html

Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji przez Spółkę.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.