Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK w związku z podwyższeniem kapitału Spółki (Raport: 38/2011) 9 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie informującą o tym, że Aviva OFE Aviva BZ WBK zarządzany przez Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.. w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału Spółki zmniejszył udział w głosach na WZA Spółki poniżej 5%.

Zgodnie z przekazaną informacją, liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału wynosiła 242 925 akcji, co stanowiło 5,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 242 925 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 5,12% udział w głosach na WZA Spółki.

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału przez Comp S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, zgodnie z przekazaną Spółce informacją, Aviva OFE Aviva BZ WBK na dzień 6 grudnia 2011 roku posiada 242 925 akcji Spółki, co stanowi 4,10% udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 242 925 głosów na WZA Spółki, co stanowi 4,10% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA.