Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji (Raport: 62/2005) 15 / 9 / 2005

Temat: Nabycie spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd COMP SA informuje, że w nawiązaniu do komunikatu numer 42/2005 z dnia 16 czerwca 2005 roku w dniu wczorajszym Spółka spełniła ostatni z warunków od których uzależnione było nabycie od sześciu osób fizycznych 100% udziałów w kapitale zakładowym Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

 

Nabyte aktywa spełniają definicję aktywów znacznej wartości na podstawie paragrafu 2.1 punkt 53 a) oraz punkt 5.

 

Enigma zachowuje swój obecny profil, kadrę, produkty i będzie kontynuować projekty rozwojowe. Spółki będą prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe oraz współpracować przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek. Kompetencje i doświadczenie pracowników Enigma były jednym z istotnych czynników decydujących o przejęciu firmy.

 

Enigma specjalizuje się w produkcji oprogramowania do ochrony informacji w systemach teleinformatycznych oraz wspierającego Infrastrukturę Klucza Publicznego. Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2000 w obszarze produkcji i usług . Enigma uzyskała certyfikat Urzędu Ochrony Państwa na oprogramowanie PEM-HEART wer.3.0 w zakresie zastosowań do ochrony i przetwarzania informacji niejawnych, włącznie z klauzulą tajne (poziom E3, norma ITSEC). Firma od 9 lat organizuje Krajową Konferencję Zastosowań Kryptografii, będącą ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób zajmujących się zawodowo tematyką ochrony informacji. Klienci firmy pochodzą głównie z sektora finansowo-bankowego i administracji publicznej.

  • Nabycie spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji