Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja Praw Do Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (Raport: 53/2005) 12 / 7 / 2005

Temat: Rejestracja Praw do Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Podstawa prawna: §38 pkt. 1 RO – rejestracji papierów w Krajowym Depozycie

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o uchwale numer 375/05 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia do KDPW 445 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł każda i oznaczeniu ich kodem PLCMP0000033.