Lista informacji przekazanych w 2005 roku (Raport: 02/2006) 26 / 1 / 2006

Temat: Lista informacji przekazanych w 2005 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd COMP SA zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji określonych w Art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie i przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.

Wszystkie wymienione poniżej informacje dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem www.comp.com.pl

 

Lista informacji bieżących i okresowych przekazanych przez COMP SA w 2005 roku:

 

07.01.2005 – Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii H – Raport 1/2005

07.01.2005 – Dopuszczenie do obrotu giełdowego – Raport 2/2005

07.01.2005 – Korekta raportu 1/2005 w sprawie zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii H – Raport 3/2005

14.01.2005 – Podwyższenie kapitału zakładowego – Raport 4/2005

18.01.2005 – Podwyższenie kapitału zakładowego – Postanowienie Sądu – Raport 5/2005

26.01.2005 – NWZA, data, miejsce i porządek obrad – Raport 6/2005

26.01.2005 – NWZA, projekt zmian w statucie Spółki – Raport 7/2005

26.01.2005 – NWZA, projekty uchwał – Raport 8/2005

26.01.2005 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii H – Raport 9/2005

28.01.2005 – Daty przekazywania raportów okresowych za rok 2004 i 2005 – Raport 10/2005

28.01.2005 – Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki – Raport 11/2005

01.02.2005 – Rejestracja akcji w KDPW – Raport 12/2005

03.02.2005 – Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez PROKOM Software SA – Raport 13/2005

04.02.2005 – Dopuszczenie do obrotu akcji serii H i data ich notowania – Raport 14/2005

08.02.2005 – Raport kwartalny IV/2004 – Raport 15/2005

09.02.2005 – Data pierwszego notowania akcji serii H – Raport 16/2005

17.02.2005 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 17.02.2005 – Raport 17/2005

17.02.2005 – Złożenie rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczego Rady Nadzorczej Spółki – Raport 18/2005

17.02.2005 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki – Raport 19/2005

17.02.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA 17 lutego 2005 – Raport 20/2005

21.02.2005 – Raport kwartalny skonsolidowany IV/2004- Raport 21/2005

25.02.2005 – NWZA, data, miejsce i porządek obrad – Raport 22/2005

25.02.2005 – NWZA, projekt zmian w statucie Spółki – Raport 23/2005

25.02.2005 – NWZA, projekty uchwał – Raport 24/2005

04.03.2005 – Rejestracja zmian w statucie COMP S.A. – Raport 25/2005

21.03.2005 – WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad – Raport 26/2005

21.03.2005 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 21.03.2005 – Raport 27/2005

21.03.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA 21 marca 2005 – Raport 28/2005

25.03.2005 – SARJ 2004 – Raport 29/2005

04.04.2005 – WZA 12 kwietnia – projekty uchwał – Raport 30/2005

12.04.2005 – Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 12 kwietnia 2005 – Raport 31/2005

28.04.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA 12 kwietnia 2005 – Raport 32/2005

28.04.2005 – SA-RS 2004 – Raport 33/2005

04.05.2005 – Raport kwartalny Q1 – Raport 34/2005

06.05.2005 – SA-RS 2004 – korekta – Raport 33/2005 – korekta

09.05.2005 – Raport kwartalny Q1 – korekta – Raport 34/2005 – korekta

09.05.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS1 – Raport 35/2005

10.05.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS1 – korekta – Raport 35/2005 – korekta

30.05.2005 – WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad – Raport 36/2005

31.05.2005 – Udzielenie zgody KPWiG na emisję akcji serii I Spółki – Raport 37/2005

06.06.2005 – Umowa znacząca – sprzedaż urządzeń kryptograficznych – Raport 38/2005

10.06.2005 – NWZA – projekty uchwał – Raport 39/2005

14.06.2005 – Przedział cenowy emisji akcji serii I oferowanych w publicznej ofercie – Raport 40/2005

16.06.2005 – Sprzedaż udziałów w TORN Sp. z o.o. – Raport 41/2005

16.06.2005 – Nabycie spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji – Raport 42/2005

20.06.2005 – Korekty prospektu emisyjnego – Raport 43/2005

21.06.2005 – Uchwała podjęta na NWZA Spółki – Raport 44/2005

21.06.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA 21 czerwca 2005 – Raport 45/2005

22.06.2005 – Nowy produkt Comp S.A. otrzymał nagrodę Złoty Procesor Teleinfo w kategorii Sprzęt-Urządzenia Stacjonarne – Raport 46/2005

22.06.2005 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I – Raport 47/2005

28.06.2005 – Przesunięcie między transzami emisji akcji serii I – Raport 48/2005

01.07.2005 – Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii I – Raport 49/2005

01.07.2005 – Porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy z Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka – Raport 50/2005

07.07.2005 – Zakończenie subskrybcji akcji serii I – Raport 51/2005

07.07.2005 – Oświadczenie dotyczące zasad przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce – Raport 52/2005

12.07.2005 – Rejestracja Praw Do Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – Raport 53/2005

12.07.2005 – Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego PDA serii I – Raport 54/2005

25.07.2005 – Podwyższenie kapitału zakładowego – Raport 55/2005

28.07.2005 – Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 – Raport 56/2005

02.08.2005 – Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 – korekta – Raport 56/2005 – korekta

02.08.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2005 – Raport 57/2005

03.08.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2005 – korekta – Raport 57/2005 – korekta

03.08.2005 – Jednolity tekst statutu Spółki – Raport 58/2005

04.08.2005 – Decyzja GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii I i data pierwszego notowania – Raport 59/2005

05.08.2005 – Uchwała Zarządu KDPW SA w sprawie przyjęcia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji serii I – Raport 60/2005

30.08.2005 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych Spółki – Raport 61/2005

15.09.2005 – Nabycie spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji – Raport 62/2005

19.09.2005 – Raport półroczny jednostkowy SA-P/2005 – Raport 63/2005

19.09.2005 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych Spółki – Raport 64/2005

11.10.2005 – Raport półroczny skonsolidowany SA-PS/2005 – Raport 65/2005

21.10.2005 – Powołanie nowego członka Zarządu Spółki – Raport 66/2005

21.10.2005 – Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki w 2006 roku – Raport 67/2005

28.10.2005 – Raport kwartalny Q 3/2005 – Raport 68/2005

07.11.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2005 – Raport 69/2005

20.12.2005 – Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Novitus SA – Raport 70/2005

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close