Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Lista informacji przekazanych w 2005 roku (Raport: 02/2006) 26 / 1 / 2006

Temat: Lista informacji przekazanych w 2005 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd COMP SA zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji określonych w Art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie i przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.

Wszystkie wymienione poniżej informacje dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem www.comp.com.pl

 

Lista informacji bieżących i okresowych przekazanych przez COMP SA w 2005 roku:

 

07.01.2005 – Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii H – Raport 1/2005

07.01.2005 – Dopuszczenie do obrotu giełdowego – Raport 2/2005

07.01.2005 – Korekta raportu 1/2005 w sprawie zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii H – Raport 3/2005

14.01.2005 – Podwyższenie kapitału zakładowego – Raport 4/2005

18.01.2005 – Podwyższenie kapitału zakładowego – Postanowienie Sądu – Raport 5/2005

26.01.2005 – NWZA, data, miejsce i porządek obrad – Raport 6/2005

26.01.2005 – NWZA, projekt zmian w statucie Spółki – Raport 7/2005

26.01.2005 – NWZA, projekty uchwał – Raport 8/2005

26.01.2005 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii H – Raport 9/2005

28.01.2005 – Daty przekazywania raportów okresowych za rok 2004 i 2005 – Raport 10/2005

28.01.2005 – Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki – Raport 11/2005

01.02.2005 – Rejestracja akcji w KDPW – Raport 12/2005

03.02.2005 – Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez PROKOM Software SA – Raport 13/2005

04.02.2005 – Dopuszczenie do obrotu akcji serii H i data ich notowania – Raport 14/2005

08.02.2005 – Raport kwartalny IV/2004 – Raport 15/2005

09.02.2005 – Data pierwszego notowania akcji serii H – Raport 16/2005

17.02.2005 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 17.02.2005 – Raport 17/2005

17.02.2005 – Złożenie rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczego Rady Nadzorczej Spółki – Raport 18/2005

17.02.2005 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki – Raport 19/2005

17.02.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA 17 lutego 2005 – Raport 20/2005

21.02.2005 – Raport kwartalny skonsolidowany IV/2004- Raport 21/2005

25.02.2005 – NWZA, data, miejsce i porządek obrad – Raport 22/2005

25.02.2005 – NWZA, projekt zmian w statucie Spółki – Raport 23/2005

25.02.2005 – NWZA, projekty uchwał – Raport 24/2005

04.03.2005 – Rejestracja zmian w statucie COMP S.A. – Raport 25/2005

21.03.2005 – WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad – Raport 26/2005

21.03.2005 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 21.03.2005 – Raport 27/2005

21.03.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA 21 marca 2005 – Raport 28/2005

25.03.2005 – SARJ 2004 – Raport 29/2005

04.04.2005 – WZA 12 kwietnia – projekty uchwał – Raport 30/2005

12.04.2005 – Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 12 kwietnia 2005 – Raport 31/2005

28.04.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA 12 kwietnia 2005 – Raport 32/2005

28.04.2005 – SA-RS 2004 – Raport 33/2005

04.05.2005 – Raport kwartalny Q1 – Raport 34/2005

06.05.2005 – SA-RS 2004 – korekta – Raport 33/2005 – korekta

09.05.2005 – Raport kwartalny Q1 – korekta – Raport 34/2005 – korekta

09.05.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS1 – Raport 35/2005

10.05.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS1 – korekta – Raport 35/2005 – korekta

30.05.2005 – WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad – Raport 36/2005

31.05.2005 – Udzielenie zgody KPWiG na emisję akcji serii I Spółki – Raport 37/2005

06.06.2005 – Umowa znacząca – sprzedaż urządzeń kryptograficznych – Raport 38/2005

10.06.2005 – NWZA – projekty uchwał – Raport 39/2005

14.06.2005 – Przedział cenowy emisji akcji serii I oferowanych w publicznej ofercie – Raport 40/2005

16.06.2005 – Sprzedaż udziałów w TORN Sp. z o.o. – Raport 41/2005

16.06.2005 – Nabycie spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji – Raport 42/2005

20.06.2005 – Korekty prospektu emisyjnego – Raport 43/2005

21.06.2005 – Uchwała podjęta na NWZA Spółki – Raport 44/2005

21.06.2005 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA 21 czerwca 2005 – Raport 45/2005

22.06.2005 – Nowy produkt Comp S.A. otrzymał nagrodę Złoty Procesor Teleinfo w kategorii Sprzęt-Urządzenia Stacjonarne – Raport 46/2005

22.06.2005 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I – Raport 47/2005

28.06.2005 – Przesunięcie między transzami emisji akcji serii I – Raport 48/2005

01.07.2005 – Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii I – Raport 49/2005

01.07.2005 – Porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy z Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka – Raport 50/2005

07.07.2005 – Zakończenie subskrybcji akcji serii I – Raport 51/2005

07.07.2005 – Oświadczenie dotyczące zasad przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce – Raport 52/2005

12.07.2005 – Rejestracja Praw Do Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – Raport 53/2005

12.07.2005 – Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego PDA serii I – Raport 54/2005

25.07.2005 – Podwyższenie kapitału zakładowego – Raport 55/2005

28.07.2005 – Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 – Raport 56/2005

02.08.2005 – Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 – korekta – Raport 56/2005 – korekta

02.08.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2005 – Raport 57/2005

03.08.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2005 – korekta – Raport 57/2005 – korekta

03.08.2005 – Jednolity tekst statutu Spółki – Raport 58/2005

04.08.2005 – Decyzja GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii I i data pierwszego notowania – Raport 59/2005

05.08.2005 – Uchwała Zarządu KDPW SA w sprawie przyjęcia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji serii I – Raport 60/2005

30.08.2005 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych Spółki – Raport 61/2005

15.09.2005 – Nabycie spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji – Raport 62/2005

19.09.2005 – Raport półroczny jednostkowy SA-P/2005 – Raport 63/2005

19.09.2005 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych Spółki – Raport 64/2005

11.10.2005 – Raport półroczny skonsolidowany SA-PS/2005 – Raport 65/2005

21.10.2005 – Powołanie nowego członka Zarządu Spółki – Raport 66/2005

21.10.2005 – Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki w 2006 roku – Raport 67/2005

28.10.2005 – Raport kwartalny Q 3/2005 – Raport 68/2005

07.11.2005 – Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2005 – Raport 69/2005

20.12.2005 – Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Novitus SA – Raport 70/2005