Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport 20/2021) 7 / 6 / 2021

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje Pana Włodzimierza Hausnera z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Comp S.A. ze skutkiem na dzień zamknięcia obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. lub rozpoczęciem rozpatrywania punktu porządku obrad obejmującego wybór członka rady nadzorczej (o ile nastąpi wcześniej). Według oświadczenia Pana Włodzimierza Hausnera powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.