Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. (Raport: 20/2010) 10 / 6 / 2010

Zarząd Comp SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, o ponownym powołaniu z dniem 30 czerwca 2010 r. w skład Zarządu Spółki, na nową wspólną czteroletnią kadencję:

1. Jacka Papaja, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

2. Andrzeja Olafa Wąsowskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

3. Krzysztofa Morawskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

4. Andrzeja Wawra.

Powołani ponownie Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec Comp S.A. spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, za wyjątkiem funkcji pełnionych w organach spółek grupy kapitałowej Comp, oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy:

Jacek Papaj

Ma 57 lat. Jacek Papaj posiada wykształcenie wyższe – ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku elektronika. W latach 1978-1982 pełnił funkcję referenta ds. realizacji kontraktów, a następnie kierownika laboratorium legalizacji aparatów elektronicznych w Zakładach Kineskopowych UNITRA POLKOLOR. W roku 1982 był specjalistą ds. kooperacji produkcji w przedsiębiorstwie SCANPRODUCT. W latach 1983-1985 pełnił funkcję specjalisty elektronika ds. uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki METAMAT. W latach 1984-1986 piastował stanowisko głównego specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON-POL. W okresie 1986-1987 r. był Kierownikiem Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR. W latach 1987-1993 – Prezes Zarządu COMP Sp. z o.o. (obecnie Comp Data Sp. z o.o.) Od roku 1991 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu COMP S.A. (w latach 1991-1997 – COMP Ltd Sp. z o.o., od grudnia 2007 do sierpnia 2009

roku Comp Safe Support S.A.), gdzie pełni również funkcję Dyrektora Generalnego . Od 1994 do 2002 r. – Prezes Zarządu ICD Comp Consulting Sp. z o.o. W latach 1995-2004 – Prezes Zarządu Comp Rzeszów S.A.. Od marca 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Novitus S.A. Od lutego 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o. Od lipca 2008 roku pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Big Vent S.A. Od czerwca? 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

Andrzej Olaf Wąsowski

Ma 50 lat. Andrzej Olaf Wąsowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku mechaniki. W latach 1984-1991 pełnił funkcje asystenta, doktoranta i starszego asystenta w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1991-1996 był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym i Wiceprezesem Zarządu w COMP S.A (do 1997 – COMP Ltd Sp. z o.o., od grudnia 2007 do sierpnia 2009 Comp Safe Support SA). Od 1999 do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o., pełniąc od 2005 roku funkcję jej przewodniczącego. Od 2009 roku jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o. Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Big Vent S.A. Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cryptotech Sp. z o.o.

 

Krzysztof Morawski ma 45 lat.

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektrycznym. W latach 1987-1990 pracował w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp a następnie w Polskich Zakładach Lotniczych. W latach 1990-1991 był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. W latach 1991-1996 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Departamencie Informatyki. Od 1996 pracuje w firmie Comp S.A. Początkowo jako inżynier systemowy, kierownik projektów następnie dyrektor handlowy. Od roku 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu COMP S.A, natomiast od października 2008 do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu COMP S.A.

Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o. Od 2007 roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Pacomp Sp z o.o. Od października 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu spółki Safe Computing Sp. z o.o. Od 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Big Vent S.A. Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Safe Technologies S.A.

Andrzej Wawer

Ma 46 lat. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w Wielkiej Brytanii. Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w Warszawie (rok 1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992-1994) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku

Współpracy Europejskiej SA w Warszawie. Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach 1997-2002 (gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych). W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W okresie późniejszym zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Obecnie, od dnia 1 czerwca 2005 roku, Andrzej Wawer jest zatrudniony w NOVITUS SA na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych. Od lutego 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu Spółki Comp S.A.