Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Strategia COMP 2025 Next Generation – osiągnięcie celu M/platform na obecny rok i trwała rentowność projektu M/platform od 2023 roku (Raport nr 34/2022) 15 / 9 / 2022

Temat: Strategia COMP 2025 Next Generation – osiągnięcie celu M/platform na obecny rok i trwała rentowność projektu M/platform od 2023 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w dniu dzisiejszym uzyskał potwierdzenie wykorzystania technologii M/platform przez kolejnych dużych uczestników rynku, co było głównym celem M/platform na obecny rok w ogłoszonej strategii. Dzięki temu Spółka planuje uzyskanie trwałej rentowności i pozytywnej kontrybucji projektu M/platform do zysku EBITDA grupy kapitałowej Comp S.A. począwszy od 2023 roku. To punkt zwrotny w dotychczasowym rozwoju tego projektu.

Porozumienia biznesowe zawarte w celu upowszechnienia technologii M/platform m.in. w sieciach handlowych skutkują istotnym wzrostem kontraktacji usług ekosystemu M/platform dostarczanych przez grupę kapitałową Comp S.A. od 2023 roku. Wyższa sprzedaż dotyczyć będzie usług SAAS sprzedawanych w modelu abonamentowym w ramach kilkuletnich kontraktów, co jest jednym z głównych źródeł wzrostu opisanego w strategii COMP 2025 Next Generation.

Jest to zgodne z wcześniej przekazywanymi przez nas informacjami, że nasza skala oraz szybkość reakcji pozwalają nam na dalszy wzrost projektu M/platform dzięki wykorzystaniu postępującego usieciowienia handlu spożywczego. Trend ten widać nie tylko w Polsce i dotyczy nie tylko branży handlu spożywczego a zatem w kolejnych etapach, po zapewnieniu rentowności na rynku spożywczym w Polsce, skupimy się na rozwoju perspektyw eksportowych na rynku FMCG oraz na innych branżach w Polsce, wykorzystując posiadany potencjał technologiczny oraz polski rynek spożywczy jako pierwszy rynek referencyjny skutecznego wdrożenia w szerokiej skali. W naszych planach skupimy się na rozwoju tych elementów ekosystemu M/platform, które zapewnią odpowiednią rentowność w okresie realizacji strategii.

Wzrost kontraktacji usług opartych o M/platform przybliża nas do osiągnięcia priorytetowego celu „COMP 2025 NEXT GENERATION”, jakim jest zapewnienie stałego wzrostu wartości Spółki, uniezależnionego od tempa fiskalizacji. Przyjęta strategia zakłada wejście Spółki na tą stabilną trajektorię rozwoju już na początku 2023 roku.