Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów (Raport 30/2021) 29 / 7 / 2021

Temat: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął od akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja informację o następującej treści:
„W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) niniejszym informuję, iż w dniu 29 lipca 2021 r. złożyłem zlecenie sprzedaży w transakcji pakietowej na rynku regulowanym (GPW), 20.000 akcji na okaziciela spółki Comp S.A., stanowiących 0,34% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 20.000 głosom, stanowiących 0,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadałem 296.063 akcji, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 296.063 głosom, stanowiącym 5,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Po zawarciu przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadam 276.063 akcje, stanowiące 4,66% kapitału zakładowego oraz odpowiadające 276.063 głosom, stanowiącym 4,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Nie ma podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Comp S.A. Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close