Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (Raport 27/2020) 28 / 8 / 2020

Temat: Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny –
akcjonariusza Comp S.A., reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w
Warszawie, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Przekazane do Spółki projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.