Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 21/2022) 28 / 6 / 2022

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 28 czerwca 2022 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. i grupy kapitałowej Comp S.A., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5, (nr wpisu PANA 3704).
Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Comp S.A. za rok 2022 i 2023; (ii) badania jednostkowego sprawozdania Comp S.A. za rok 2022 i 2023 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 r. oraz I półrocze 2023 r.

Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019 oraz 2020 i 2021.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.

Zarząd Comp S.A. został uprawniony przez Radę Nadzorczą Spółki do określenia ostatecznych warunków umowy z podmiotem wskazanym powyżej.