Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki w 2006 roku (Raport: 67/2005) 21 / 10 / 2005

Temat: Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki w 2006 roku

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 23 RO – wybór biegłego rewidenta

Zarząd COMP SA informuje, że po zapoznaniu się z informacją Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza COMP SA na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o wskazaniu firmy audytorskiej BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 (od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006).

 

BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Postępu 12, 02-676 wpisana jest do Rejestru Krajowej Izby Gospodarczej Biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 523. COMP SA współpracuje w zakresie badania sprawozdań finansowych z BDO Polska Sp. z o.o. od 2000 roku. W roku 2005 zgodnie z punktem 42 dobrych praktyk przyjętych przez Spółkę na 2005 rok zmieniony został biegły rewident. Umowa z BDO Polska Sp. z o.o. dotyczy:

* Przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2006 roku;

* Zbadania rocznych sprawozdań za 2006 rok.

 

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wskazania firmy audytorskiej zgodnie z Par. 31 ust. 2 punkt 19 Statutu Spółki

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: BDO Polska Sp. z o.o., Warszawa, 02-676, Postępu 12