Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport: 6/2016) 31 / 3 / 2016

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Comp S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 24 marca 2016 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva
BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 25 marca 2016 roku Aviva OFE posiadał 296.385 sztuk
akcji Spółki, stanowiących 5,008% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do
296.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,008% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 29 marca 2016 Aviva OFE posiadał 295.704
sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,997% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i
uprawniających do 295.704 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close