Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmniejszeniu udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów (Raport 7/2023) 25 / 5 / 2023

Temat: Zawiadomienie o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmniejszeniu udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym, NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (zwane łącznie „Funduszami”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, zawiadomienie o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Comp S.A. oraz o zmniejszeniu przez Fundusze udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.