Nabycie akcji ZUK Elzab S.A. (Raport: 20/2011) 9 / 6 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym i dzisiejszym przeprowadził 3 operacje związane z nabyciem od Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu akcji zwykłych na okaziciela ZUK ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu. W dniu wczorajszym Spółka przeprowadziła dwie transakcje kupna akcji zwykłych na okaziciela ZUK ELZAB S.A. od Novitus S.A. Pierwsza z nich dotyczyła nabycia w drodze realizacji transakcji pakietowych (posesyjnych) na GPW w Warszawie S.A. 2.007.570 akcji ZUK ELZAB S.A. po cenie 2,98 zł za jedna akcję. W drugiej transakcji Spółka nabyła od Novitus S.A. w drodze realizacji transakcji pakietowych (posesyjnych) 8.211.958 akcji ZUK ELZAB S.A. po cenie 3,40 złotych za 1 akcję. Obie wyżej wymienione transakcje zostały rozliczone w dniu dzisiejszym.

W dniu dzisiejszym Spółka zawarła również umowę cywilno-prawną z Novitus S.A. związaną z nabyciem od Novitus S.A. 13 950 akcji ZUK ELZAB S.A. po cenie jednostkowej 1,4 złote za jedna akcję.

Łączna wartość powyżej opisanych transakcji wynosi 33.922.745,80 złotych. Nabyte w drodze tych transakcji akcje ZUK ELZAB S.A. posiadają w księgach Comp S.A. wartość ewidencyjną 33.922.745,80 złotych.

Novitus S.A. jest spółką zależną od Comp S.A. Prezes Zarządu Comp S.A. jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Novitus S.A. Andrzej Wawer – członek Zarządu Comp S.A. jest jednocześnie członkiem Zarządu Novitus S.A.

Nabyte akcje uznano za aktywa o znacznej wartości w związku z tym, że ich łączna wartość w cenie nabycia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Źródłem finansowania nabywanych aktywów jest kredyt bankowy oraz kapitał własny Spółki.

Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 63,42% kapitału zakładowego ZUK ELZAB S.A. oraz

uprawniają do 10.233.478 głosów na WZA Elzab S.A., co stanowi 62,85% ogólnej liczby głosów na WZA ELZAB S.A. W związku z tym, że zakup akcji nastąpił od podmiotu zależnego Spółki, pośrednio i bezpośrednio (łącznie), wraz z akcjami własnymi będącymi w posiadaniu ZUK ELZAB S.A., który przed zawarciem transakcji był podmiotem zależnym od Novitus S.A. (podmiotu zależnego od Comp S.A.), Spółka posiada łącznie taką samą ilość akcji i głosów jak przed dokonaniem transakcji, czyli 10 746 733 akcje zwykłe na okaziciela ZUK ELZAB S.A., co daje 66,6% udział w kapitale ZUK ELZAB S.A. oraz 66% udział w głosach na WZA ZUK Elzab S.A. Wartość nominalna nabytych akcji to 13.917.530,08 złotych (wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,36 złotych). Nabyte akcje maja charakter lokaty kapitałowej długoterminowej.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close