Nabycie akcji własnych (Raport 44/2023) 20 / 12 / 2023

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „Uchwała”), w wykonaniu ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonego raportem bieżącym nr 40/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r., Spółka nabyła 145.799 akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 364.497,50 zł, stanowią 2,73% kapitału zakładowego i dają 145.799 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 3.992.477 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 96,35%.
Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło do: (i) przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę, (ii) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów przez jednostki z grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 828.639 akcji, które stanowią 15,50% kapitału zakładowego i dają 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 974.438 akcji, które stanowią 18,23% kapitału zakładowego i dają 974.438 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.
Pełna treść przekazanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close