Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy (Raport: 18/2015) 30 / 6 / 2015

Temat: Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, ze w dniu 30 czerwca 2015r WZA Spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom
dywidendy zgodnie z poniższymi warunkami:
Wysokość dywidendy: 5.236.981,94 zł;
Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 1,06 zł;
Liczba akcji objętych dywidendą – 4.940.549;
Dzień dywidendy: 7 lipca 2015 roku;
Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2015 roku.