Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 19/2005) 17 / 2 / 2005

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 31 RO – powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Zarząd COMP SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lutego 2005 roku powołało uchwałą nr 1 Pana Mieczysława Tarnowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Mieczysław Tarnowski, lat 51, magister inżynier elektroniki, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Do 1990 roku żołnierz zawodowy, od 1990 do 2004 na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Ochrony Państwa, następnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radzie Branżowej Kasy Służb Mundurowych oraz w Radzie Urzędu Regulacji Telekomunikacji.