Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii N w KDPW, zamiana akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. na akcje COMP S.A. i wycofanie akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z depozytu papierów wartościowych (Raport 2/2024) 5 / 1 / 2024

Temat: Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii N w KDPW, zamiana akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. na akcje COMP S.A. i wycofanie akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z depozytu papierów wartościowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje że dnia 5 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN, emitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („ELZAB”) („Akcje serii N”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN: PLCMP0000017.
Rejestracja Akcji serii N nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Ponadto KDPW postanowił:
1) dokonać zamiany akcji spółki ELZAB na akcje COMP, zgodnie z następującymi warunkami:
a) dzień referencyjny, o którym mowa w § 228 Szczegółowych Zasad Działania KDPW – 5 stycznia 2024 r.,
b) parytet wymiany akcji:
– 0,1510 (akcje COMP): 1 (akcje ELZAB) – dla akcji uprzywilejowanych oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00036,
– 0,0302 (akcje COMP): 1 (akcje ELZAB) – dla akcji nieuprzywilejowanych oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010;
2) w związku ze zamianą akcji, o której mowa powyżej, wycofać z depozytu papierów wartościowych 16.100.580 akcji zwykłych na okaziciela ELZAB, oznaczonych kodem ISIN: PLELZAB00010 oraz 36.470 akcji imiennych uprzywilejowanych ELZAB, oznaczonych kodem ISIN: PLELZAB00036.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii N zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close