Dokumenty Spółki

dokumenty dokumenty

Najważniejsze dokumenty Comp S.A.

Połączenie z ELZAB

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 8.12.2023 r.

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8.12.2023 r.

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 398,
art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 9:00 w
Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego
    Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja - połączenie z ELZAB

Dokumentacja compliance

Prospekty emisyjne

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close