Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż akcji przez Prezesa Spółki (Raport: 29/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Sprzedaż akcji przez Prezesa Spółki

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o sprzedaży akcji przez Prezesa Zarządu Spółki, Jacka Papaja. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 24 sierpnia 2006 roku zostało zawartych przez Jacka Papaja 11 umów cywilno-prawnych dotyczących sprzedaży łącznie 50 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Jacek Papaj posiadał 1 253 842 akcje COMP SA, co stanowiło 45,42% udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

W wyniku realizacji umów zawartych w Warszawie Jacek Papaj sprzedał 50 000 akcji Spółki, co stanowi 1,81% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 1,81% udział w głosach na WZA Spółki. 37 500 akcji zostało sprzedanych po cenie jednostkowej 62 złote za jedną akcję w drodze podpisania 10 umów cywilno-prawnych. 12 500 akcji zostało sprzedanych po cenie jednostkowej 79 złotych za jedną akcję w drodze podpisania jednej umowy cywilno-prawnej.

Po przeprowadzeniu tych transakcji Jacek Papaj posiada 1 203 842 akcje COMP SA, co stanowi 43,61% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 43,61% udział w głosach na WZA Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z zapisami Art. 69 ust. 2 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał informację o tym, że Pan Jacek Papaj w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.