Sprzedaż akcji przez Prezesa Spółki (Raport: 29/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Sprzedaż akcji przez Prezesa Spółki

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o sprzedaży akcji przez Prezesa Zarządu Spółki, Jacka Papaja. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 24 sierpnia 2006 roku zostało zawartych przez Jacka Papaja 11 umów cywilno-prawnych dotyczących sprzedaży łącznie 50 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Jacek Papaj posiadał 1 253 842 akcje COMP SA, co stanowiło 45,42% udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

W wyniku realizacji umów zawartych w Warszawie Jacek Papaj sprzedał 50 000 akcji Spółki, co stanowi 1,81% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 1,81% udział w głosach na WZA Spółki. 37 500 akcji zostało sprzedanych po cenie jednostkowej 62 złote za jedną akcję w drodze podpisania 10 umów cywilno-prawnych. 12 500 akcji zostało sprzedanych po cenie jednostkowej 79 złotych za jedną akcję w drodze podpisania jednej umowy cywilno-prawnej.

Po przeprowadzeniu tych transakcji Jacek Papaj posiada 1 203 842 akcje COMP SA, co stanowi 43,61% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 43,61% udział w głosach na WZA Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z zapisami Art. 69 ust. 2 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał informację o tym, że Pan Jacek Papaj w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close