Znaczące umowy z Telekomunikacją Polską SA (Raport: 47/2006) 7 / 11 / 2006

Temat: Znaczące umowy z Telekomunikacją Polską SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o podpisaniu dwóch umów z 17 października 2006 roku z Telekomunikacją Polską SA. Przedmiotem umów jest dostawa sprzętu i oprogramowania, a także wdrożenie, szkolenie i serwisowanie Zapory Sieciowej w CPD TP SA.

Wartość przedmiotu pierwszej umowy to 1 612 433 dolary amerykańskie i 81 centów. Przewidywany termin realizacji dostaw i wdrożenia obejmuje okres od listopada 2006 do marca 2007. Tytułem gwarancji należytego wykonania umowy COMP przedstawi gwarancję bankową na kwotę 10% wartości umowy. Dodatkowo możliwe jest w wypadku nienależytego wykonania prac, których dotyczy umowa nałożenie na COMP kar umownych w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości umowy.

Wartość przedmiotu drugiej umowy to 1 557 016 dolary amerykańskie i 45 centów. Przewidywany termin realizacji dostaw i wdrożenia obejmuje okres od listopada 2006 do marca 2007. Tytułem gwarancji należytego wykonania umowy COMP przedstawi gwarancję bankową na kwotę 10% wartości umowy. Dodatkowo możliwe jest w wypadku nienależytego wykonania prac, których dotyczy umowa nałożenie na COMP kar umownych w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości umowy.

Umowy spełniają kryterium umowy znaczącej zgodnie z zapisami Par 2 ust 1 punkt 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Sumaryczna wartość umów na dzień otrzymania informacji o podpisaniu umów wynosi 9 551 138 złotych i 36 groszy.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close