Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Novitus SA (Raport: 70/2005) 20 / 12 / 2005

Temat: Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Novitus SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w dniu dzisiejszym za pośrednictwem biura maklerskiego IDM S.A. ogłosił wezwanie do sprzedaży 1.155.600 akcji (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji) Novitus SA, które dają prawo do 24,999% głosów na walnym zgromadzeniu. Wezwanie dochodzi do skutku, jeżeli Spółka nabędzie w wyniku wezwania 1.155.600 akcji (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset akcji) Novitus SA. Spółka zobowiązuje się do zapłaty 16,4 zł (słownie: szesnaście złotych czterdzieści groszy) za każdą akcję objętą wezwaniem. Cena jest o około 7,2% wyższa niż cena, po jakiej akcje Novitus SA obejmowali akcjonariusze podczas oferty publicznej, która miała miejsce w dniach 8-13 grudnia 2005 roku.

 

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się w dniu 30 grudnia 2005 roku i zakończą się w dniu 16 stycznia 2006 roku. Przewidywany termin transakcji to 19 stycznia 2006, a jej rozliczenia 24 stycznia 2006. Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta (POK) Internetowego Domu Maklerskiego S.A. Adresy POK-ów zostaną umieszczone w ogłoszeniu o wezwaniu, które pojawi się w Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 21 grudnia br.

 

W opinii Zarządu COMP SA decyzja o ogłoszeniu wezwania jest efektem wnikliwej analizy pozycji rynkowej Novitus SA, komplementarności produktów wobec oferty handlowej Spółki, zaawansowania technologicznego produktów oraz zdolności menedżerskich kadry zarządzającej Novitus SA.

 

Novitus SA jest liderem na rynku polskim w zakresie produkcji kas fiskalnych. Generuje porównywalnie wysokie marże ze swojej działalności jak COMP. Inwestycja w akcje Novitus SA stanowi poszerzenie kompetencji w dziedzinie systemów bezpieczeństwa informacji, które od wielu lat skutecznie sprzedaje Grupa Kapitałowa COMP. Ponadto Zarząd Spółki dostrzega korzyści (synergie) z akwizycji akcji Novitus SA – w zakresie prac badawczych i możliwości produkcyjnych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close