Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 21/2017) 30 / 6 / 2017

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w
skład Rady Nadzorczej Spółki, na dotychczasową dwuletnią, wspólną kadencję, pana Jacka Włodzimierza
Papaja, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz pana Jerzego Bartosiewicza.
Życiorysy powołanych osób umieszczone są w załącznikach do niniejszego komunikatu.
Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec
Comp S.A. ani jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członkowie organu spółki kapitałowej,
ani też innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby, z zastrzeżeniem przypadków
wskazanych przez Pana Jacka Papaja dotyczących pełnienia przez niego funkcji w organach spółek z grupy
kapitałowej Comp S.A.
Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są
wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close