Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 24/2022) 30 / 6 / 2022

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:
Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Ryszarda Trepczyńskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Jerzego Bartosiewicza;
Pana Piotra Nowjalisa;
Pana Juliana Kutrzebę;
Pana Krystiana Brymorę.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Rady Nadzorczej, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.