Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 12/2017) 1 / 6 / 2017

Temat: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.06.2017 r. wpłynęła do spółki od
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pana Roberta Tomaszewskiego rezygnacja z mandatu członka Rady
Nadzorczej w tym z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze skutkiem na koniec dnia
zakończenia obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, którego przedmiotem będzie m.in.
zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.