Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku (Raport 18/2021) 26 / 5 / 2021

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.110.593,23 PLN (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 23/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd i postanowiła wnieść do Walnego Zgromadzenia spółki o przeznaczeniu:
a) kwoty 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100) na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych);
b) pozostałej kwoty, tj. 6.764.866,23 PLN (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100) na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Zarząd terminy:
a) dnia dywidendy: 16 sierpnia 2021 r.;
b) dnia wypłaty dywidendy: 31 sierpnia 2021 r.

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 25 maja 2021 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close