Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 23/2020) 21 / 8 / 2020

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:
„Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które mają się odbyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Comp S.A. („Spółka”), zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r., pragniemy zgłosić kandydaturę Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, pan Piotr Nowjalis wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.
Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Piotra Nowjalisa pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.
Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze pana Piotra Nowjalisa na
niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.”
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A