Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Opóźniona informacja o podpisaniu znaczących umów i ich rozwiązaniu (Raport: 14/2012) 20 / 3 / 2012

Temat

Wykup i emisja obligacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 6 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o których emisji i sprzedaży informował raport bieżący numer 9/2012 z 17 lutego 2012 roku od podmiotu zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 101.213,33 złote. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w związku z upływem terminu ich wykupu.

Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach, wykupione obligacje podlegają umorzeniu z chwilą ich wykupu.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu czisiejszym Spółka wyemitowała i zbyła 6 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Podstawą prawną wyemitowania obligacji jest Art. 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane przez Spółkę do finansowania działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji jest podmiot zależny Spółki, który nabył obligacje w związku z alokacją nadwyżki środków pieniężnych.