Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki (Raport: 03/2010) 15 / 1 / 2010

Temat: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Pan Robert Tomaszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zasiadaniem w Radzie

Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A., przesłał do Spółki w dniu wczorajszym zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 4 stycznia do 7 stycznia 2010 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: