Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 22/2015) 28 / 9 / 2015

Temat: Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife PTE S.A. z siedzibą w
Warszawie informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. 05.184.1539 z późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz
Emerytalny (zwany dalej „OFE”) zwiększył zaangażowanie powyżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce COMP S.A.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 18
września 2015 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 877 807 akcji, co stanowiło 14,83% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniało do 877 807 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,83% ogółu
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 901 307 akcji, co stanowi 15,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 901 307
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,23% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy MetLife Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close