Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland SA (Raport: 03/2011) 2 / 2 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od Aviva Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku zrealizowania transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 25 stycznia 2011 roku (rozliczonych 28 stycznia 2011 roku).

Zgodnie z informacja przekazaną przez Aviva Investors Poland S.A. podmiot ten:

1. Działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,

2. Działając w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,

w dniu 25 stycznia nabył akcje Spółki.

W konsekwencji tego zdarzenia:

1. Fundusze określone powyżej posiadają łącznie 289 080 akcji Spółki, co stanowi 6,09% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 6,09% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

2. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na WZA Spółki, wchodzi 289 080 akcji Spółki, co stanowi 6,09% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 6,09% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Bezpośrednio przed opisana powyżej zmianą:

1. Fundusze określone powyżej posiadały łącznie 226 702 akcje Spółki, co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 4,77% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

2. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na WZA Spółki, wchodziły 226 702 akcje Spółki, co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 4,77% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.