Zakup akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland SA (Raport: 03/2011) 2 / 2 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od Aviva Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku zrealizowania transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 25 stycznia 2011 roku (rozliczonych 28 stycznia 2011 roku).

Zgodnie z informacja przekazaną przez Aviva Investors Poland S.A. podmiot ten:

1. Działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,

2. Działając w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,

w dniu 25 stycznia nabył akcje Spółki.

W konsekwencji tego zdarzenia:

1. Fundusze określone powyżej posiadają łącznie 289 080 akcji Spółki, co stanowi 6,09% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 6,09% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

2. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na WZA Spółki, wchodzi 289 080 akcji Spółki, co stanowi 6,09% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 6,09% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Bezpośrednio przed opisana powyżej zmianą:

1. Fundusze określone powyżej posiadały łącznie 226 702 akcje Spółki, co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 4,77% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

2. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na WZA Spółki, wchodziły 226 702 akcje Spółki, co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego Spółki i analogicznie 4,77% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close