Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 14/2022) 1 / 6 / 2022

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zgłoszenia kandydatury Pana Jerzego Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) na członka Rady Nadzorczej Spółki od akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 304.839 akcji stanowiących 5,15% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 304.839 głosom, stanowiących 5,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. przez fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz niezależnie przez trzy osoby fizyczne.
Kandydatura zgłoszona została w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Spółki. Do Spółki trafiła także zgoda na kandydowanie kandydata.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close