Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 14/2022) 1 / 6 / 2022

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zgłoszenia kandydatury Pana Jerzego Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) na członka Rady Nadzorczej Spółki od akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 304.839 akcji stanowiących 5,15% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 304.839 głosom, stanowiących 5,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. przez fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz niezależnie przez trzy osoby fizyczne.
Kandydatura zgłoszona została w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Spółki. Do Spółki trafiła także zgoda na kandydowanie kandydata.